Progresivní technologie a systémy pro energetiku

3. Konference PTSE, PRAHA 14.9.2006

Výzkumné centrum MŠMT 1M06059


Přehled prezentací:

Autor / Autoři Název Dílčí cíl Instituce Prezentace
Tomáš Hyhlík Vyhodnocení kritického tlakového poměru v nadkritické oblasti ve vodní páře V002 »VUT pdf
Michal Kolovratník, Tomáš Dlouhý Analýza rozhodujících uzlů oběhů parních elektráren V001 ČVUT ppt
Jiří Polanský, Richard Matas, Petr Milčák, Pavel Žitek Optimalizace zařízení strojovny energetického bloku V002 ZČU ppt
Zdeněk Vostracký, Jan Mühlbacher, Miloslava Tesařová, Pavel Novák, Milan Nechanický Výzkum a optimalizace parametrů elektrické části energobloku

Soustředění poznatků o netradičních, alternativních a perspektivních zdrojích energií

V203, V004 ZČU ppt
Pavel Noskievič Výzkum termokinetických vlastností uhelného prášku

Bezemisní parní cyklus

V101, V102, V103 VŠB ppt
Pavel Šafařík Ucpání proudu reálného plynu V002 ČVUT ppt
Fuchs, Tůma Komplexní zajištění spolehlivosti

Pokročilé algoritmy řízení

Výzkum a optimalizace parametrů elektrické části energobloku

V203, V302, V301 TUL doc
Pavol Vitkovič, Viktor Syrovátka, Jiří Nožička Předběžný výzkum chladicích věží V002 ČVUT ppt
Josef Voldřich Výzkum prouděním vybuzených vibrací elementů energetických zařízení. Optimalizace zařízení s cílem eliminovat tyto nežádoucí vibrace. V201 ZČU ppt
Duchek Turbiny ŠKODA – Technický rozvoj a nový design ŠKODA POWER ppt
Pavel Fuchs PŘEHLED NOREM SE VZTAHEM KE SPOLEHLIVOSTI VYUŽITELNÝCH PRO ENERGETIKU V203, V302, V301 TUL doc

http://www.ptse.fs.cvut.cz/

ISBN 80-86786-06-4