Progresivní technologie a systémy pro energetiku

4. Konference PTSE, PRAHA 12.12.2006

Výzkumné centrum MŠMT 1M06059


Přehled prezentací:

Autor / Autoři Název Dílčí cíl Instituce Prezentace
Pavel Noskievič Průběžná neperiodická zpráva k 31.11.2006 V203, V302, V301 VŠB ppt
Tomáš Hyhlík Numerické řešení proudění v turbínovém stupni V002 ČVUT pdf
Jaroslav Hlava Pokročilé algoritmy řízení pro zvýšení efektivity provozu elektárenského bloku a minimalizaci ekologických dopadů - Výsledky za rok 2006 V302 TUL ppt
Pavel Fuchs, David Vališ, Michal Marko, Jan Kamenický Výsledky za rok 2006: Management spolehlivosti, Metody spolehlivosti a její predikce, Udržovatelnost a životnost V301, V303 TUL ppt
Viktor Syrovátka, Pavol Vitkovič, Jiří Nožička Průběžná zpráva výzkumu chladicích věží a hydraulických systémů chlazení elektráren V002, V003 ČVUT ppt
Václav Petr Vodíková energetika V004 ČVUT ppt
Zdeněk Vostracký Výsledky činnosti za rok 2006 V002, V004, V201, V202, V203 ZČU ppt
Ludmila Nováková, Jan Čížek Průběžná zpráva 20006 V002, V003 ČVUT ppt
Václav Kopecký Synchronizační jednotka pro měřící system PIV   TUL ppt
Vilém Hanzal Technicko-ekonomické posouzení studeného konce parní turbíny Nového zdroje 660 MWe   ÚSTAV JADERNÉHO VÝZKUMU ppt
Michal Kolovratník, Tomáš Dlouhý Analýza rozhodujících uzlů oběhů parních elektráren V001 ČVUT ppt

http://www.ptse.fs.cvut.cz/

ISBN 80-86786-07-2