Progresivní technologie a systémy pro energetiku

5. Konference PTSE, PRAHA 20.11.2007

Výzkumné centrum MŠMT 1M06059


Přehled prezentací:

Autor / Autoři Název Dílčí cíl Instituce Prezentace
Jan Koloničný Výzkum termokinetických vlastností uhelného prášku V001,V002, V003 VŠB pdf
Jaroslav Hlava Pokročilé algoritmy řízení pro zvýšení efektivity provozu elektrárenského bloku a minimalizaci ekologických dopadů. Výsledky za rok 2007 V302 TUL pdf
  Výsledky za rok 2007: Management spolehlivosti, Metody spolehlivosti a její predikce, Udržovatelnost a životnost V301, V303 TUL pdf
  Prezentace řešení aktivit v rámci projektu - Západočeská univerzita v Plzni V002, V004, V201, V202, V203 ZČU pdf

http://www.ptse.fs.cvut.cz/