Progresivní technologie a systémy pro energetiku

6. Konference PTSE, PRAHA 26.6.2008

Výzkumné centrum MŠMT 1M06059


Přehled prezentací:

Autor / Autoři Název Dílčí cíl Instituce Prezentace
Radim Paluska, Marian Bojko Výzkum termokinetických vlastností uhelného prášku V203, V302, V301 VŠB pdf
Jaroslav Hlava Pokročilé algoritmy řízení pro zvýšení efektivity provozu elektárenského bloku a minimalizaci ekologických dopadů V302 TUL pdf
Václav Kopecký, Michal Kotek, Darina Jašíková, Jan Hlína, Jiří Šonský Měření částic unášených plasmatem pomocí korelačních metod a metody PIV TUL pdf
Lukáš Hubka, Osvald Modrlák Modely dynamiky přihřívání páry v průtočném kotli V004 TUL pdf
Jan Kamenický Analýza poruchovosti čerpadel v areálu elektráren Mělník V004 TUL pdf
Zdeněk Vostracký Prezentace řešení aktivit v rámci projektu 1M06059 PTSE za rok 2008 V002, V004, V201, V202, V203 ZČU pdf
Michal Kolovratník, Tomáš Dlouhý Optimalizace tepleného schématu a kotle nadkritického bloku V001 ČVUT pdf
Ludmila Nováková, Jan Čížek Prezentace řešení aktivit za rok 2008 V002, V003 ČVUT pdf
Pavol Vitkovič Zavodnění chladící věže V002 ČVUT pdf
Václav Petr GEOTHERMAL POWER PLANT WITH INTEGRATED H2/O2 SOLID OXIDE FUEL CELL and / or GAS TURBINE ČVUT pdf

http://www.ptse.fs.cvut.cz/

ISBN 80-86786-27-7